E56dbd366434

Hockeyclub 's-Hertogenbosch

Oosterplasweg 35, 5215 HT Den Boschsecretariaat@hcdenbosch.nlwww.hcdenbosch.nl
Hockeyclub Den Bosch is een grote gezellige, Brabantse hockeyvereniging waarbij er op alle niveaus gehockeyd wordt. De vereniging kent een open, vooruitstrevend, ambitieus, maatschappelijk betrokken en bourgondisch karakter. Maar er heerst ook gepaste trots op de vele behaalde landstitels en de prachtige accommodatie. De leden staan centraal, zowel de breedte als de top hockey maken samen de club. Maar ook de vele vrijwilligers, enthousiaste supporters en sponsoren dragen hun steentje bij. Spelplezier en sportieve (top)prestaties gaan hand in hand met neven activiteiten zoals mosselavonden of zondagmiddag disco. Een club die iedereen welkom heet en waar iedereen zich thuis voelt.