90cc8c8914b9

Arnhemse Mixed Hockey Club Upward

Kemperbergerweg 11a, 6816 RM Arnheminfo@upward.nlwww.upward.nl
Kijk voor meer informatie over onze vereniging en de diverse [lidmaatschapsvormen](https://upward.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=hockey_ledengroepen&menu=1) op onze website; [www.upward.nl](http://www.upward.nl)Deelnemers aan activiteiten van Upward zijn gebonden aan de reglementen van [Upward](https://upward.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=club_preventie_integriteitsbeleid&menu=2) en de KNHB.